Πελατες

Ενδεικτικός κατάλογος πελατών:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 • OLYMPIC SHIPPING & MANAGEMENT S.A.
 • VICAN N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε
 • ΟΓΔΟΟ ΕΠΕ
 • INFOASSIST S.A.
 • ΑΦΟΙ ΣΙΑΝΝΑ Α.Ε.
 • ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΕΒΕ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ (Ε.Ο.Φ.Π.)
 • Α. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • GETEL Π.Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • ΣΠΥΡΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε
 • ΑΡΤΥΠΟΣ ΑΕ.
 • ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
 • Ε. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε.Ε
 • LEGAL CONSOUL – ΚΑΝΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 • ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΦΟΥΡ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Write your comment Here